Cơ sở nào để chi mức lương cho giám đốc 2,6 tỉ đồng/năm ?

Tuesday, August 27, 2013
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment