Cắt bỏ 3 chi và nửa khuôn mặt vì bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công

Sunday, March 16, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment