Cục Nghệ thuật yêu cầu giải trình vụ thí sinh chuyển giới thi người mẫu

Wednesday, August 21, 2013
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment