Tổng thống Pháp: Có thể đánh Syria vào ngày 4.9

Friday, August 30, 2013
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment