'cậu nhỏ' ngắn mất 2,5cm sau phẫu thuật

Tuesday, June 17, 2014
Tags:

1 comment: