Giàn khoan thứ hai của Trung Quốc bắt đầu hoạt động

Friday, June 27, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment